მიწოდების პოლიტიკა

დღის მანძილზე შეკვეთების მიწოდება განხორციელდება მეორე სამუშაო დღეს.

თბილისის მასშტაბით მიწოდების ღირებულებაა 5 ლარი.

რეგიონებში მიწოდება ამჟამად არ ხორციელდება.