არ არის მარაგში
20
Ficus benghalensis
არ არის მარაგში
27
არ არის მარაგში
60
არ არის მარაგში
150
არ არის მარაგში
25
არ არის მარაგში
70
ზამიოკულკასი
არ არის მარაგში
35
შეფლერა
არ არის მარაგში
26
სასუქები
არ არის მარაგში
9
არ არის მარაგში
9
არ არის მარაგში
9
არ არის მარაგში
9
ნიადაგები
არ არის მარაგში
3
არ არის მარაგში
5
არ არის მარაგში
1